Privacyverklaring

Wie zijn wij:

AXIS & Stuifmeel BV
Coenecoop 1
2741 PV WADDINXVEEN

Wij houden ons bezig met het adviseren over en het leveren, assembleren, onderhouden en reviseren van apparatuur, componenten en systemen op het gebied van aandrijftechniek, lineaire techniek, motion control, magneet – & elektrotechniek en pneumatiek en ventieltechniek.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers:

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer, dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen gevolg kunnen geven/de diensten niet meer naar behoren kunnen leveren.

Doorgifte aan derden:

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons leveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van interne serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief-mailing-dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot gedeeld met de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing:

Als u regelmatig bij ons bestelt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het in de markt zetten van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een nieuwsbriefmailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeld mogelijkheid tot afmelding onderaan iedere nieuwsmailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens:

Bent u klant bij ons geworden of zijn wij dat bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Website:

Wanneer u via onze website een contactaanvraag invult, dient u door middel van het plaatsen van een vinkje in het desbetreffende veld, aan te geven dat u akkoord gaat met deze privacyverklaring en ons toestemming geeft voor het gebruiken van uw persoonsgegevens voor de in deze verklaring genoemde doeleneinden. Uw gegevens worden dan verwerkt in ons beveiligde systeem.

Uw rechten:

U heeft het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens in te zien. Indien daartoe aanleiding toe bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of het corrigeren van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen, het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken en kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer uitleg over deze rechten. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over hoe AXIS & Stuifmeel met uw persoonsgegevens omgaat, neemt u dan gerust contact met ons op via privacy@axis-stuifmeel.nl of telefonisch via 0182-647070.

AXIS & Stuifmeel B.V.
Coenecoop 1
2741 PG Waddinxveen