Spindelhefelementen in Atex uitvoering

Spindelhefelementen in Atex uitvoering

line

Bent u op zoek naar een spindelhefelement, die voldoet aan de 94/9/EG richtlijn?
Dan bent u bij AXIS & Stuifmeel aan het goede adres.
Onze serie Kubische Spindelhefelementen van GROB bevat units die voldoen aan de volgende normen:

DIN EN 1127-1
DIN EN 13463-5
DIN EN 13463-6
DIN EN 13463-8


APPARATENGROEP 2
bestemd voor de overige plaatsen, waar explosiegevaar kan heersen (bovengronds)

Gevaar Categorie 2 Categorie 3
Blootstelling Incidenteel Zelden en kortstondig
Niveau van beveiliging Hoog Normaal
Zone Zone 1 Zone 21 Zone 2 Zone 21
Ontvlambare stof Gas Stof Gas Stof


TEMPERATUURKLASSEN
Temperatuurklasse Maximale oppervlakte-temperatuur Maximale ontstekings-temperatuur van de stof Explosiegroep
II A II B II C
T1 450°C >450°C Propaan Watergas Waterstof
T2 300°C >300°C Vloeibaar gas Ethyleen Acetyleen
T3 200°C >200°C Benzine Crude     olie

T4
135°C >135°C Ether Ethyleter

Gassen en dampen zijn ingedeeld in drie explosiegroepen (II A, II B en II C), uitgaande van hun specifieke brandbaarheid. De mate van gevaar neemt per groep toe (II C bevat tevens II B en II A). Uitgaande van een temperatuur van de behuizing van 80°C en een kamertemperatuur van 40°C, wordt een oppervlaktetemperatuur van 120°C bereikt. In dit geval moet bij het bepalen van de temperatuurklasse de temperatuur met een factor 1,12 worden verhoogd.

De spindelhefelementen “Kubisch” zijn ontwikkeld om, in een esthetisch verantwoorde bouwvorm, een draaiende beweging om te zetten in een axiale beweging. Door de kubusvorm kunnen de elementen eenvoudig worden toegepast in of gekoppeld aan bestaande constructies. De samenstelling is bij uitstek geschikt voor robuuste toepassingen. De spindelhefelementen zijn leverbaar in 11 bouwgrootten van 2,5 tot 500 kN (of groter, voor speciale toepassingen). De montage is eenvoudig en er zijn vele opties mogelijk, zoals eindschakelaars, handwielen, koppelassen, etc.


De toepassingsmogelijkheden zijn legio: liften, verstellingen, kleppen en luiken. Spindelhefelementen kunnen eigenlijk overal, waar een rechtlijnige verplaatsing nodig is, worden toegepast. De Atex classificatie maakt ze ook geschikt voor bijvoorbeeld de petrochemie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Bel ons dan op +31(0)182-647070. Mailen kan natuurlijk ook: info@axis-stuifmeel.nl

Meld je aan op onze nieuwsbrief